16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringens åpningsplan gjør at unge kan utøve idretten sin mer fritt og konkurrere med lag fra andre kommuner. (Illustrasjon: Eirik Førde)

Nye lettelser for idretten i regjeringens gjenåpningsplan

Fra 27. mai åpnes det opp for at større deler av idretts-Norge kan komme i gang med mer aktivitet. Regjeringens plan for videre gjenåpning bidrar til nye lettelser for idretten.
Annonse

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2.

– Det er positivt at barn og unge nå i noen grad kan konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå, samt at breddeidrettsutøvere over 20 år uten kontakt, nå kan bedrive mer organisert aktivitet både ute- og innendørs. Samtidig er det presserende at 130.000 voksne med kontakt, som ikke har vært i normal trening på 15 måneder kommer i gang snarest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Annonse

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan.

Toppidrettsutøverne får unntak fra karanteneregler
Toppidrettsutøvere som forbereder seg til OL og Paralympics vil få unntak fra karantenereglene ved innreise.

-Vi er svært fornøyde med endelig å ha fått på plass unntak for i bestemmelsene for innreisekarantene for utøverne og støttepersonellet som forbereder seg til OL og Paralympics. Dette sikrer like konkurransevilkår i forberedelsene inn mot mesterskapene, sier Berit Kjøll.

Arrangementer kan holdes på tvers av kommuner
Arrangementer kan nå holdes på tvers av kommuner, og ikke bare innad i kommunen. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at vi i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten (lokale retningslinjer må fremdeles følges):

Idretts- og fritidsaktiviteter
• Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).

• Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

• Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

• Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

• Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)

• Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)
• Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

• Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

Del:
Annonse