26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen strammer inn med innreiserestriksjoner og karantenehotell for en rekke land og regioner. (Illustrasjon)

Nye innreiserestriksjoner og krav om karantenehotell fra mandag

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 9. august.
Annonse

Endringene vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 9. august.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia
Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 1. september.

Annonse

Land i Europa
Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Kroatia, Litauen, Vatikanstaten (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell:

Monaco (går fra rød til mørkerød)

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Latvia, Liechtenstein, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia, Italia, San Marino og Sveits.

Røde: Estland (endret fra oransje), Frankrike, Færøyene, Hellas, Irland, Island (endret fra oransje), Luxembourg, Malta og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Andorra, Kypros, Nederland, Spania og Storbritannia.

Regioner i Norden
De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige
Det gjøres endringer i åtte regioner i Sverige. Fire av disse går fra grønn til oransje eller rød og får dermed krav om innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Norrbotten (fra grønn til rød), Östergötland, Värmland og Västra Götaland (disse regionene går fra grønn til oransje).

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanlandog Örebro.

Følgende regioner går fra oransje til å bli røde:

Gotland, Halland, Skåne og Stockholm.

Danmark
Region Nordjylland går fra oransje til rødt nivå. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønland).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Hovedstaden (inkludert København) (rød), Midtjylland (rød), Nordjylland (fra oransje til rød), Sjælland (oransje) og Syddanmark (oransje).

Finland
Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for seks regioner i Finland. I tillegg endres to regioner fra oransje til rødt.

Følgende regioner går fra grønn til oransje:

Norra Savolax SVD, Norra Österbottens SVD, Satakunta SVD, Södra Karelens SVD, Södra Savolax SVD og Åland.

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Österbotten SVD, Östra Savolax SVD, Länsi-Pohja SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD og Vasa SVD.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde:

Birkalands SVD (oransje), Centrala Tavastlands SVD (oransje), Egentliga Finlands SVD (fra oransje til rød), Helsingfors och Nylands SVD (fra oransje til rød), Kajanalands SVD (oransje), Kymmenedalens SVD (oransje), Lapplands SVD (oransje), Mellersta Finlands SVD (oransje), Norra Karelens SVD (oransje) og Päijat-Häme SVD (rød).

Utvalgte øygrupper i Europa
Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

Det vil fortsatt være innreiserestriksjoner og karantenekrav fra alle de utvalgte øygruppene.

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje, eller går fra oransje til rødt:

Azorene, Portugal (rød)
De joniske øyer, Hellas (rød)
Kanariøyene, Spania (rød)
Madeira, Portugal (oransje)
Nordlige egeiske øyer, Hellas (fra oransje til rød)
Sardinia, Italia (rød)
Sicilia, Italia (fra oransje til rød)

Følgende øygrupper forblir mørkerøde:

Balearene (Spania)
Korsika (Frankrike)
Kreta (Hellas)
Sørlige egeiske øyer (Hellas)

Lilla land
FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land».

Disse landene og områdene kategoriseres ikke lenger som lilla:

Aserbajdsjan, Serbia og Qatar.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan og Ukraina.

Vurderingen denne uken
Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land og områder.

Dersom du reiser fra et grønt land eller område, men mellomlander i et land eller område med strengere karantenekrav (f.eks. oransje, rødt eller mørkerødt), er det innreisereglene fra landet eller området du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land eller område som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge.

Del:
Annonse