18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FrP går tilbake noe som betyr kun ett mandat fra Buskerud og det blir med stor sannsynlighet Morten Wold fra Modum. Også AP går tilbake og kan miste tredjemandatet.

Valg 2021: AP og FrP kan miste ett mandat hver om ny NRK-måling slår inn

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet står i fare for å miste ett mandag hver til stortinget dersom NRKs nye supermåling slår inn. Vinneren er Senterpartiet, som med all sannsynlighet får inn to mandater fra Buskerud.
Annonse

NRK offentliggjorde i dag sin siste supermåling basert på 600 intervjuer der 436 oppgir partireferanse. Selv om feilmarginen på slike undersøkelser er forholdsvis stor, synes det klart at både AP og FrP gjør det dårlig på meningsmålingen i Buskerud.

Arbeiderpartiet får i denne målingen en oppslutning på 25,9 prosent. Det er 2,4 prosentpoeng dårligere enn juni-målingen.

Annonse

FrP får en oppslutning på bare 14 prosent, men det er en økning på 4,8 prosent i forhold til juni-målingen. Likevel ser det ut til at de vil tape ett mandat. Det betyr i så fall at Morten Wold fra Modum blir eneste representant fra fylket.

Høyre ser ut til å beholde sine to mandater selv om partiet mister oppslutning og ender på 19,7 prosent. Det er hele 5,4 prosentpoeng mindre enn ved siste måling.

Også Senterpartiet går tilbake i denne målingen til 18,8 prosent fra 20,1 prosentpoeng. Men det får ikke noen konsekvenser for mandatfordelingen. De ligger an til å få to mandater fra fylket.

Den store «vinneren» i denne målingen er MDG med en økning på 1,9 prosentpoeng. De ender dermed på 4,4 prosent. SV får 6,6 prosentpoeng, men mister sitt mandat i Arne Nævra. Venstre havner helt nede på 2,6 prosent. KrF med Kjell E. Grønbeck fra Øvre Eiker som toppkandidat i Viken gjør det heller ikke veldig bra. Partiet ligger an til å få to prosent, noe som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng siden siste måling.

Du kan lese alle tallene fra undersøkelsen her.

Del:
Annonse