21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke, har her flere tips å komme med til ulike frynsegoder på jobben.

Ikke gjør denne feilen når du forhandler om lønn

Det er ingen grunn til å gå inn i lønnsforhandlingene med kun lønn i tankene. Her får du 10 tips til hvilke frynsegoder du kan forhandle deg fram til, enten du er i ny eller er i nåværende jobb.
Annonse

– Det er ingen grunn til å gå inn i lønnsforhandlingene med kun lønn i tankene. Det er andre goder som kan være vel så naturlige å forhandle om, sier forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke.

Frynsegoder er ikke en erstatning
Aarbakke påpeker at frynsegodene kommer i tillegg til lønna.

Annonse

– Det er lønna vi lever av. Frynsegoder gir ikke pensjonsopptjening og har også bare verdi for dem som benytter seg av det. Hvis du for eksempel sykler til jobb, vil månedskort på kollektivtransport ha liten verdi.

– Sjekk også hva som er avtalt i eventuelle tariffavtaler du er bundet av. NITOs tillitsvalgte har i mange tilfeller gjort mye av jobben for deg, ved at ulike frynsegoder allerede er avtalt for alle.

Dette kan du forhandle om
– For eksempel er dekning av mobil og bredbånd ikke frynsegoder når du er satt til å jobbe fra hjemmekontoret. Da er det et helt nødvendige arbeidsverktøy.

– På den andre siden er busskort eller treningsavgift kanskje ikke nødvendige verktøy, men goder. Jeg anbefaler å ta kontakt med leder eller tillitsvalgt på arbeidsplassen, om du har spørsmål rundt dette, sier han.

Det er en rekke frynsegoder og nødvendige arbeidsverktøy som kan være verdifulle. NITOs forhandlingssjef lister opp noen av dem:

1. Forsikringer og pensjon
Dette er kanskje det viktigste og må være på plass. Dersom jobben ikke har gode nok løsninger, bør du ta kontakt med sjefen og høre om mulighetene. Dette er noe som fort kan koste deg skjorta, nå og på lang sikt.

Noen forsikringer er lovpålagte, som yrkesskadeforsikring, mens andre som reiseforsikring er ikke det. Forskjellen på en god og en minimumsløsning for tjenestepensjon kan utgjøre titalls tusen når du går av med pensjon.

2. Tilskudd til mat
Lunsj på jobb er ofte en stor utgift. Det skader aldri å høre med arbeidsgiver om dette er noe man kan få dekket eller delvis sponset.

3. Utstyr på hjemmekontoret
Er du pålagt å jobbe fra hjemmekontoret, bør du helt klart få dekket internett og telefon av arbeidsgiver.

4. Avisabonnement
På mange arbeidsplasser er det vanlig å få dekket en avis. Trenger du faglig påfyll eller en nyhetsoppdatering, kan det være lurt å høre med arbeidsgiver om dette.

5. Treningstilbud
God helse er viktig for å utføre en god jobb. Det kan også føre til færre sykmeldinger, noe som vil gagne både deg og arbeidsgiver. Også anledning til å trene i arbeidstiden kan være aktuelt.

6. Tilgang på firmahytte eller feriehus
Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har investert i fast eiendom som arbeidstaker kan benytte som firmahytte eller feriehus.

7. Firmabil
En firmabil kan være nyttig dersom du kjører mye bil i jobbtiden. Fordelen med firmabil er at du ikke trenger å bekymre deg for en rekke utgifter, for eksempel vedlikehold, avgifter og forsikringer. Fordelen er imidlertid ganske hardt beskattet i Norge.

8. Sponsing av utdanning og kurs
Kompetanseutvikling kommer deg og arbeidsgiver til gode. Ved å for eksempel ta et faglig kurs, kan du bidra med ny kompetanse til bedriften du jobber i. Det kan også gi deg argumenter i lønnsforhandlinger.

9. Foreningskontingent
Hør om din arbeidsgiver ønsker å dekke kontingenten til NITO eller andre organisasjoner. Et organisert arbeidsliv er nøkkelen til god samhandling på arbeidsplassen og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

10. Planleggingsdager i skole eller barnehage
Hør med arbeidsgiver om det er mulig å få til en ordning, dersom du må være hjemme med barna. Avspasering, fri med lønn eller hjemmekontor kan være løsningen.

Del:
Annonse