21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

12166 Gommerud-P-ET fra oppdretter Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigen i Vestfossen. (Foto: Jan Arve Kristiansen)

To av tre eliteokser i Viken kommer fra Vestfossen

I slutten av september ble hele 25 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra oktober til desember 2021. Tre av oksene kommer fra Viken fylke og to av dem er fra Vestfossen. Det er en stor annerkjennelse for oppdretterne.
Annonse

De 25 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Denne runden var Innlandet sterkes representert med seks okser, Trøndelag med fem okser, Møre og Romsdal og Rogaland med fire okser hver, Viken med tre okser, Vestland med to okser og Nordland med en okse.

NRF-Eliteoksene fra Viken er:
• 12122 Nylenne fra oppdretter Trude og Joar Onstad, 2013 Skjetten.

Annonse

• 12163 Fossesholm-P-ET fra oppdretter Lina Andal Sørby og Leif Ove Sørby, 3320 Vestfossen.

• 12166 Gommerud-P-ET fra oppdretter Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigen, 3320 Vestfossen.

12166 Gommerud-P-ET er ny på listen for denne perioden. 12122 Nylenne og 12163 Fossesholm-P-ET er med videre fra forrige periode. 12163 Fossesholm-P-ET og 12166 Gommerud-P-ET er kollete (som vises med P etter navnet), som vil si at de er født uten hornanlegg. Denne oksen kan derfor få kollete avkom. I tillegg er begge etter innlegg av embryo (som vises med ET etter navnet). Disse har derfor, i tillegg til en far som er NRF-eliteokse, en mor som er NRF-elitekvige.

Stor anerkjennelse for oppdretter
For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Omtale av oksegruppa
Det er totalt valgt ut 25 NRF-eliteokser fra oktober, hvorav 12 er nye.

I snitt har oksene 34 i samla avlsverdi, men de varierer fra 25 til 47. Oksen 12172 Dynjo topper lista. Deretter følger flere okser i intervallet 35-40. De er alle generelt gode på mjølk og jur, og utover det har de ulike kvaliteter.

12 av oksene i denne gruppa er kolla (født uten hornanlegg, og trenger derfor ikke avhornes). To av de er homozygot kollet (genetisk hornstatus KK). Alle avkom etter disse blir kolla.

Det er generelt et stort fokus på å ha kontroll på innavlsøkning i NRF-avlen, og dette teller tungt både i forbindelse med innkjøp av kalv (seminokseemner og embryokviger) og ved endelig utvelgelse av avlsdyr. De 25 oksene som nå er tilgjengelig har 21 ulike fedre, 19 ulike morfedre, 20 ulike mormorsfedre og 18 ulike farfedre.

Fakta
Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8.700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.

NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.

Del:
Annonse