21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Roy A. Magnussen i OSO Hotwater kunne fortelle om en eventyrlig vekst for bedriften og nye satsinger under dagens frokostmøte i Næringsforeningen.

Næringslivsfolk stilte opp for inspirasjon og nyttig informasjon

I dag holdt Næringsforeningen i Drammensregionen sitt første frokostmøte i Øvre Eiker siden pandemien stengte det meste ned. Det ble et rimelig godt besøkt møte der OSO Hotwater og Sparebank 1 Modum snakket om å lykkes i et internasjonalt marked og bærekraft.
Annonse

Etter en bedre frokost var det adm. dir. Roy A. Magnussen i OSO som kunne fortelle om utviklingen bedriften hadde hatt de siste årene og ikke minst hva som nå var på beddingen. De skal nemlig bygge ut med 3.000 nye kvadratmeter.

Bedriften med hovedkontor i Hokksund har hatt en eventyrlig vekst de siste årene og bare i år er det ansatt vel 30 nye. Også den internasjonale satsingen gir frukter og ansetter flere folk. Det er få bedrifter med så lang historie som aldri har gått med underskudd.

Annonse

Kvalitet og innovasjon
Ifølge Roy A. Magnussen ligger mye av hemmeligheten til suksessen at de hele tiden har satset på kvalitet og innovasjon med nye løsninger, og de har ikke hele tiden valgt de letteste løsningene. OSO var også først ute med 10 års garanti på sine bredere.

Blant annet har bedriften bygget sine egne roboter og det er nå én robot pr. mann i produksjonen. Totalt er det 212 ansatte i Hokksund. De har også gått egne veier med teknikker for blant annet sveising og her ligger det flere bedriftshemmeligheter innenfor dørene på Loesmoen.

OSO Hotwater regner med å nå en produksjon på 170.000 enheter i løpet av året. De skal bygge ut kapasiteten videre og satser nå på «det grønne skiftet» gjennom å tilby komponenter til de store produsentene av blant annet varmepumper.

Dette regner Magnussen med blir en kjempesatsing framover da EU vil stille stadig strengere krav til elektrifisering av oppvarmingsbehovet for de millioner av hjem i Europa. Dette skal skje gjennom bruk av varmepumper i stedet for gass og olje, noe som gir OSO en unik mulighet.

OSO jobber også med en smartbereder beregnet for private husholdninger. Dette skal lanseres på nyåret og går i korthet ut på at berederen bruker strøm når det er mest gunstige priser på markedet. Beredere i hele nabolag kan kobles sammen via nettet slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes best mulig for forbrukerne.

Det var et rimelig godt besøkt frokostmøte i Næringsforeningen i Drammensregionen på OSO i Hokksund i dag.

Omstilling i banknæringen
Det er ikke bare industrien som må omstille seg med stadig nye krav til miljø og bærekraft. Også bankvesenet må ta sitt ansvar her. Bærekreftsansvarlig i Modum Sparebank, Arild Fallan, tok for seg flere av utfordringene som denne næringen står overfor i samvirket med kunder som ønsker å låne penger.

For en aktiv banknæring er viktig når bedriftene nå skal omstille produksjonen til mer miljøvennlige metoder for å overholde bærekraftsmålene som det stadig blir mer fokus på. Da er det ifølge Fallan viktig at bankene har rutiner for å gå gjennom alle ledd i bedriftene for at de skal kunne bli så «grønne» som mulig og derved oppnå de beste betingelsene på kapital.

For det er ingen tvil om at miljøsatsinger og bærekraft vil påvirke lånekostnadene i årene som kommer.

Arild Fallen er bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Modum. Han tok for seg bærekraft og lånekostnader i forbindelse med stadig strengere miljøkrav.
Del:
Annonse