21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Robert Mood. Han var tidligere generalinspektør i hæren og har vært president for Røde Kors. Nå skal snakke om «Lokalsamfunnet i møte med mennesker som sliter med livet» i Vestfossen kirke.

Robert Mood til Øvre Eiker om mennesker som sliter i lokalsamfunnet

Øvre Eiker får besøk av Robert Mood. Han var tidligere generalinspektør i hæren, har vært sjef for FNs observatørstyrke i Syria og Midtøsten og har vært president for Røde Kors. Han skal snakke om «Lokalsamfunnet i møte med mennesker som sliter med livet».
Annonse

I de siste ukene har vi opplevd flere tragiske hendelser hvor menneskes med store problemer har begått alvorlige handlinger. I tilknytning til hendelsen i Kongsberg skrev Robert Mood en tankevekkende artikkel i flere aviser. Her skriver han blant annet om lokalsamfunnets muligheter og ansvar for mennesker som sliter, og som kan utgjøre en fare både for seg selv og andre. Med erfaring fra krevende livsforhold formidler han tanker og utfordring til samfunnet og til den enkelte av oss.

– Problemstillingene Mood tar opp, går rett inn i det arbeidet som «Øvre Eiker Viser Ansikt» har som et av sine mål: Et lokalsamfunn som bryr seg og bidrar til å se og inkludere mennesker som sliter. Vår kommune har som satsingsområde å motvirke utenforskap. Dette er noe hele lokalsamfunnet kan og må være med å bidra til, sier Svein Ludvig Larsen i ØEVA.

Annonse

Han legger til at utenforskap, det å oppleve å stå aleine når livet er vanskelig, kan få skjebnesvangre konsekvenser både for en selv og omgivelsene. Styringsgruppa for ØVEA ønsker derfor å løfte denne viktige utfordringen fram i våre lokalmiljø.

– Vi har invitert Robert Mood til å besøke oss og å dele tanker og utfordringer med oss med tema: «Lokalsamfunnet i møte med mennesker som slitet med livet» Det blir en samling i Vestfossen kirke 9. desember kl. 18.00. Noen lokale resurspersoner fra legestanden, psykiatri og politi vil bidra med sine tanker etter Moods foredrag, sier Larsen.

Det blir også mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen. Det blir også et kulturelt innslag og før møtet begynner er det muligheter for litt enkel servering på kirketorget.

Del:
Annonse