29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Saggrenda bru fikk kommunens prestisjefylte arkitekturpris for 2020. Men færre enn forventet kjører denne veien. (Foto: Kjell Wold)

8,5 millioner bompasseringer på ny Kongsbergvei – nå kommer ny bom

Etter halvannet år med bompengeinnkreving på E134 i Kongsberg har mer enn 8,5 millioner biler passert bommene på Damåsen og Saggrenda – Meheia. Det er litt lavere enn beregnet. Men nå skal Teigenundergangen utbedres og da blir det bompenger også her.
Annonse

Trafikktallene ligger litt under prognosene på vel 17.000 i årsdøgntrafikk(ÅDT), men dette skyldes trolig virkninger av pandemien som har ført til en generell nedgang i biltrafikken i store deler av landet, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Trafikken i perioden august til desember 2021 sammenlignet med åpningsåret 2020 har gitt en liten trafikkvekst på 2,9 prosent, forteller driftssjef i Vegfinans, Dan Isak Kveta.

Annonse

Når det gjelder vurderingen av å utbedre jernbaneundergangen og sette opp en bom på fylkesvei 286 ved Teigen mellom Krekling og Skollenborg, er dette planlagt gjennomført høsten 2022. Det forteller prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda i Statens vegvesen, Tom Hedalen.

Var skrinlagt – nå skal den bygges
Daværende samferdselsminister, Jon Georg Dale (FrP) gjorde det i 2019 klart at den planlagte bomstasjonen ved Teigenundergangen skulle bli tatt opp til ny vurdering etter flere innsigelser fra både beboere og kommunen. Mange reagerte på at det skulle settes opp en bom her slik at muligheten for å slippe bompenger mot Kongsberg ble fjernet.

Flere reagerte også på at de måtte betale for utbedringen av en undergang som strengt tatt er Bane Nors ansvar. Mange bruker denne veien for å komme nedover Lågendalen mot Larvik og vil ikke nyte godt av den nye E134 mellom Øvre Eiker og Kongsberg.

Men nå varsler altså Statens vegvesen at utbedringen vil komme og at det skal settes opp en bom på denne veien. Det kan bety at enda flere velger å kjøre om Gamle Kongsbergvei for å slippe bompenger. Det har vært en sterk økning i trafikken på denne veien etter at det ble innført bompenger på E134. Når nå vegvesenet går for å belaste Grosvoldveien med bompenger, blir Gamle Kongsbergvei den eneste uten bompenger til og fra Kongsberg fra Eiker. Faren for enda flere ulykker er derfor høyst reell om det ikke tas grep på denne veistrekningen.

Teigenundergangen på Grosvoldveien, fylkesvei 286, mellom Fiskum og Skollenborg skal utbedres og det kommer da bomstasjon her.
(Foto: Google Street View)
Del:
Annonse