25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Morten Wold fra Buskerud er sterkt uenig innføringen av gebyr for feilskriving av blå resepter.

Regjeringen svikter norske leger, mener FrP-topp fra Buskerud

– Det er skuffende å se at stortingsflertallet svikter fastlegene, sier Morten Wold som representerer FrP i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Annonse

Fra 1. januar i år ble det innført et overtredelsesgebyr for feil forskrivning i blåreseptordningen. Leger risikerte å få bøter på over 200.000 kroner, og bare små feil kunne resultere i bøter på flere titalls tusen.

Dette resulterte i at Legeforeningen oppfordret fastlegene til å begrense utskriving av blåresepter, men aksjonen ble avblåst etter at regjeringen satt forskriften på vent i påvente av ny høring.

Annonse

FrP, SV og Rødt fremmet da et representantforslag om å endre loven, slik at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr. Dette ser nå regjeringen og Høyre til å være imot. Dette kaller Fremskrittspartiet et svik mot norske leger.

– Det er allerede 150.000 mennesker i Norge som er uten fastlege, og mange steder sliter de med å rekruttere nye fastleger. Fastlegene jobber allerede under dårlige vilkår med mye byråkrati. Nå vil regjeringen gjøre det enda mindre attraktivt å bli fastlege. Dette er rett og slett et svik mot norske pasienter og fastleger, sier Wold.

– Aldri sett noe liknende
Rett før påske kunne Dagens Medisin avsløre at den europeiske legeforeningen er kritiske til ordningen og legepresident Anne-Karin Rime kunne fortelle at Europas leger aldri hadde hørt om noe liknende før.

– Det er ikke for sent for regjeringen å snu, sier Wold.

– Det skal være attraktivt å være fastlege i Norge, de skal ikke risikere bøter på flere titalls tusen kroner for små feil. Det er ingen tjent med – verken pasienter, leger eller samfunnet i sin helhet, legger Wold til.

– Legenes klare reaksjon i januar og debatten som fulgte i ettertid har vist at gebyrer for overtredelse er et prinsipielt feil virkemiddel. Legene har gjennom blåreseptordningen bidratt til en smidig håndtering av en betydelig forvaltningsoppgave. Konsekvensen av innføringen av overtredelsesgebyr er at legene vegrer seg for å utføre denne oppgaven i frykt for å bli straffet økonomisk.

Fastlege Hans Kristian Sveaas har også engasjert seg i denne saken og skrev dette leserinnlegget litt tidligere i vår.

Del:
Annonse