15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hva er utenforskap og hva betyr inkludering? Dette er spørsmål Næringsforeningen håper å få svar på under dette møtet på Loe Betong. (Illustrasjon)

Næringsliv: Utenforskap og inkludering – hva betyr det for oss?

Torsdag 20. oktober arrangerer Næringsforeningen i Drammensregionen og Ressursgruppe Nedre Eiker et møte om utenforskap og inkludering hos Loe Betongelementer på Steinberg.
Annonse

Det snakkes mye om sosial bærekraft og utenforskap, men hva er det egentlig vi snakker om? Mange tenker at utenforskap handler om arbeidsledighet, men dette er i realiteten bare en liten del av utenforskapet.

Over 20 prosent av befolkningen mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Det er dette som er utenforskapet og den største trusselen mot vårt velferdssamfunn, heter det i innbydelsen til møtet.

Annonse

Den 20. oktober skal foredragsholderne beskrive utenforskapet og sette ord på hva dette betyr for enkeltmennesket og storsamfunnet. Hvilken kostnad har dette i dag og inn i fremtiden?

For å forstå utfordringen skal Nav og Drammen kommune dele av sin kunnskap med oss. Vi møter også noen næringsdrivende som jobber med sosial bærekraft i sin virksomhet.

Møt opp, tilegn deg ny kunnskap, del av erfaringen din og bidra til å øke innenforskapet.

Møtet arrangeres i samarbeid med Ressursgruppe Nedre Eiker. Det er gratis, men påmelding er nødvendig på grunn av enkel servering – senest dagen før.

Ressursgruppen for Nedre Eiker jobber aktivt for å bedre vilkår for næringslivet i Drammen kommune og har et regionalt blikk. Ressursgruppen gir næringspolitiske innspill til høringer.

Øverst t.v: David Correia Hemmingsen, daglig leder Eiker Vekst og leder av ressursgruppe Nedre Eiker. Øverst t.h: Finn Øyvind Gabrielsen, næringsrådgiver Drammen kommune. Neders t.v: Vidar Uthne, Loe Rørprodukter og Betongelementer og Lars Loe, eier/daglig leder Loe Rørprodukter AS.
Del:
Annonse