17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Cecilie Lind kunne i dag offentliggjøre hvem som fikk tildelt penger fra fondet. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Nær to millioner plastposekroner til frivilligheten i Viken

Handelens Miljøfond offentliggjorde i dag hvilke aktører som mottar støtte til frivillig rydding av plastforsøpling fra årets utlysning. Åtte prosjekter i Viken får tildelt totalt 1.624.000 kroner. DNT Drammen og Omegn fikk til sammen 24.000 kroner.
Annonse

I midten av juni ble det lyst ut 20 millioner kroner til frivillig rydding og forebyggende tiltak. Søknadsfristen var 11. september, og fondet fikk inn totalt 109 søknader med en totalsum på 41,5 millioner kroner.

– Frivilligheten er en bærebjelke i det norske opprydningsarbeidet, så vi er veldig glade for å kunne støtte frivilligheten i år igjen. Vi har fått inn mange gode søknader og konkurransen om midlene har vært stor. Det er mange ildsjeler som vil ta i et tak for sitt nærmiljø i Viken, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Annonse

Disse er de glade middelmottakerne i Viken
Utlysningen rettet seg primært mot mindre og lokale ryddetiltak, og organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner.

Følgende aktører i Viken fikk i dag gladmelding om at de får støtte for sitt prosjekt:

• DNT DRAMMEN OG OMEGN: Gratis påfyll av kaffe, te og kakao til de som har med gjenbrukskopp i Drammen og omegn. Tildelt: 12.000 kroner.

• DNT DRAMMEN OG OMEGN: Strandrydding for barn og kreativt verksted med søppelet. Tildelt: 12.000 kroner.

• SOLLERUDSTRANDA SKOLE: Ryddetokt med skoleklasser. Tildelt: 70.000 kroner.

• MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV: Ryddeaksjoner med Marin Omsorg. Tildelt: 400.000 kroner.

• MILJØHAVN AS: Søppelstativ med håv som utplasseres langs kysten. Tildelt: 300.000 kroner.

• INSPIRIA SCIENCE CENTER AS: Rydding og forebygging på Inspiria Science Center. Tildelt: 400.000 kroner.

• MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV: Støtte til Kystlotteriets partnerprogram. Tildelt: 250.000 kroner.

• NITTEDAL ELVEFORUM: Søppelrydding og utredning av automatisk innsamling i Nitelva. Tildelt: 180.000 kroner.

– Nå gleder vi oss til å følge prosjektene og se miljøresultatene de skaper med plastposekronene. Frivillig engasjement er viktig. Det sprer samhold og glede, og gjør at flere engasjerer seg i å løse problemene som plastbruken vår skaper. Det tjener både mennesker og naturen på, avslutter Lind.

Om Handelens Miljøfond
• Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017 og er nå Norges største private miljøfond.

• Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler én krone for hver plastbærepose de omsetter i Norge.

• 1-kroningen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å forebygge og fjerne plastforsøpling, øke ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og redusere plastbruk, herunder plastbæreposer.

• Dagens medlemmer omsetter rundt 82 prosent av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 10.000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.

Del:
Annonse