20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Andreas Størdal og Julie Vaage - lokallagsleder og nestleder i Øvre Eiker Venstre.

Valg 2023: Eikværing, bli med i lokaldemokratiet

MENINGER: Om rundt åtte måneder, nærmere bestemt 11. september, er det igjen duket for lokalvalg. Akkurat nå jobber mange partier med å finne sine kandidater til valglistene i kommunen.
Annonse

For å løse kommunens utfordringer på en best mulig måte, trenger vi at flere av de innbyggerne våre som sitter med gode ideer, erfaringer og løsninger – og de innbyggerne er det mange av i Øvre Eiker – også engasjerer seg i lokaldemokratiet.

Øvre Eiker er en fantastisk kommune hvor frivilligheten står sterkt. Mange eikværinger er allerede engasjert i lokalsamfunnet på mange måter og gjennom ulike verv, og det er bra. Uten de tusentalls timene som legges inn i frivillig innsats fra innbyggere som stiller opp for frivilligheten, idretten og kulturen, som styremedlemmer, trenere og sjauere, ville ikke kommunen gått rundt.

Annonse

Et lokaldemokrati under press
Dessverre virker ikke interessen å være like stor for å være med på en av de mest fundamentale dugnadene i vårt demokrati, nemlig å stille til valg til styre og stell i kommunen.

Den dugnaden som på mange måter legger grunnlaget for at alt det andre kan fungere – eller evt. ikke fungere. Lokaldemokratiet i Øvre Eiker er kanskje ikke i krise, men det er allikevel flere trender både nasjonalt og lokalt som gir grunn til bekymring:

• Stadig færre nordmenn er medlem av et politisk parti, og antall innbyggere som stemmer i lokalvalget er vesentlig lavere enn i stortingsvalget. I Øvre Eiker stemte 75 prosent i det nasjonale valget i 2021, men bare 59 prosent i lokalvalget i 2019.

• Lokaldemokratiundersøkelsen til KS som ble gjennomført i 2021 i en rekke ulike kommuner, viste at tilliten til lokale politikere jevnt over er for lav, og at mange innbyggere opplever at medvirkningsprosesser er for dårlige.

På sistnevnte punkt må vi som er folkevalgte i Øvre Eiker i dag, våge å ta berettiget kritikk og anerkjenne at det er forbedringspotensial. I løpet av de rundt regnet tre årene vi selv har vært folkevalgte, har vi ofte blitt imponert over den tiden og innsatsen som mange innbyggere har lagt ned i å samle informasjon om saker, mobilisere engasjement rundt en sak og fremme sitt syn til oss som er lokalpolitikere.

Så vet vi også at noen (men langt i fra alle) av de som har engasjert seg i disse sakene, har blitt skuffet – enten av utfallet, prosessen, eller begge deler. Det har vært flere gode initiativer i Øvre Eiker for å få til bedre medvirkningsprosesser, men i våre øyne er det åpenbart fortsatt rom for forbedringer. Ikke minst har dette blitt synlig i noen av de mest krevende sakene fra denne perioden – arealplan, boligutbygging og skolestruktur for å nevne noe – som kanskje er der hvor gode medvirkningsprosesser er aller viktigst.

Blir 2023 året du engasjerer deg i lokalpolitikken?
Det er selvfølgelig mange måter du kan engasjere deg på i lokaldemokratiet. Du kan delta på åpne møter og folkemøter, stille spørsmål og komme med innspill i innbyggernes halvtime, eller ta kontakt med de som er lokalpolitikere for å fremme ulike saker og initiativ. Men vi trenger også flere som engasjerer seg direkte gjennom å stille til valg i lokalpolitikken.

Vi skulle ønske vi kunne si at lokalpolitikk er enkelt. Øvre Eiker er tross alt en kommune i sterkt vekst, og som gjennom innsatsen til innbyggere, administrasjon og politikere har hatt en stadig positivt utvikling på mange områder.

Men vi er fortsatt en av de kommunene med lavest inntekter per innbygger i hele landet, og som dermed må snu aller mest på hver krone for å klare å møte behovene til en stadig litt eldre befolkning.

Og det er mye å ta stilling til, også i årene som kommer: Hvor mye skal vi vokse, og hvor og hvordan skal vi bygge? Hvor mye penger skal vi investere og i hva? Og hvordan skal vi balansere behovet for investeringer i formålsbyggene våre mot behovene for flere kloke hoder og varme hender i både oppveksts- og helsesektoren?

Alt dette skal balanseres mot innbyggernes behov og ønsker, lovpålagte krav, og fra et bærekraftperspektiv hvor både økonomi, sosiale forhold og ikke minst miljømessige forhold skal vurderes.

Nå har du muligheten
Du kan faktisk utgjøre en forskjell for kommunen i disse spørsmålene. Du kan bidra til det viktige prosjektet som er lokaldemokratiet, og påvirke hvordan helt sentrale tjenester skal utformes for over 20.000 eikværinger i årene som kommer.

Tilbake får du muligheten til å i det minste ha fått sagt hva du mener og, tro det eller ei, fra tid til annen også gjennomslag for ditt synspunkt. Ja, det kan ta lang tid noen ganger, og noen ganger vinner vi ikke fram. Da er det desto bedre de gangene noe du har jobbet for blir vedtatt, enten det gjelder å bedre trafikksikkerheten ved den lokale skolen, etablering av et nytt tilbud i nærmiljøet, eller noe annet du brenner for.

Hvis du, som oss, vil jobbe for å sikre alle barn og unge i Øvre Eiker en god oppvekst, for å redusere kommunens klimautslipp, skape flere arbeidsplasser og utvikle grønne og levende nærmiljøer for innbyggere i alle aldre, så er kanskje Venstre partiet for deg? Om du skulle mene at andre ting er viktigere, finnes det mange andre partier og lister også.

Så til deg som leser lokalavisa mens du grubler, eller kanskje forbanner deg, over at ikke andre løsninger blir valgt eller i det minste vurdert. Vi vil oppfordre deg til å melde deg til tjeneste, for alle partier trenger engasjerte innbyggere i alle aldre til å engasjere seg på listene sine. Litt dårlig med tid og mye annet som står på akkurat nå, sier du? Det gjelder for praktisk talt alle de andre som engasjerer seg også.

Skal vi være en kommune som fortsatt tar vare på alle de gode verdiene som er bygget opp over lang tid, må vi engasjere oss i lokaldemokratiet. Å verne om demokratiet handler ikke bare om de store hendelsene og tendensene vi ser fra utlandet.

Demokratiet er ikke bare langt unna. Det er her, i Øvre Eiker, og det må holdes i live gjennom kontinuerlig innsats og forbedringer. Venstre vil fortsette å jobbe for et levende lokaldemokrati i Øvre Eiker, og det håper vi du også vil være med å bidra til.

Andreas Størdal og Julie Vaage
Lokallagsleder og nestleder i Øvre Eiker Venstre

Del:
Annonse