28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Interpellasjon: Manglende drosjetilbud i Øvre Eiker

MENINGER: Det er et økende antall henvendelser om at det ikke er tilstrekkelig tilgang på drosjer på dag, kveld, natt og helg i Øvre Eiker. Eldre og syke som venter i timevis på transport, avtalt transport til sykehusavtaler som uteblir, og innbyggere som ikke får drosje etter hyggelige sosiale lag.
Annonse

Viken fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyver i Viken fylke. Den som tildeles drosjeløyve kan i utgangspunktet kjøre fritt der de ønsker. Pr. dags dato er det fem drosjeeiere med forretningsadresse i Øvre Eiker kommune, ifølge Viken fylkeskommune.

Behovsprøving og driveplikt for drosjeløyver bortfalt ved deregulering høsten 2020. Samtidig ble det i lovverket åpnet for å innføre enerettsordninger for drosjetransport i kommuner hvor det ikke ville være et fungerende drosjemarked. Enerettsordning innebærer at det kun er den som har eneretten som har anledning til å tilby drosjetjenester i enkeltturmarkedet i kommunen. Det er ikke innført enerettsordning i Øvre Eiker.

Annonse

Vil få takke kommunestyret som støttet min interpellasjon. Kommunedirektøren har fått i oppdrag å gå i dialog med Viken fylkeskommune og andre relevante parter for å få et tilstrekkelig drosjetilbud i Øvre Eiker.

Kim Mogen Myhre
Øvre Eiker Senterparti

Del:
Annonse