2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vigdis Bollerud var overbevist tvangssalget av huset var stilt i bero inntil det kommer en ny kjennelse fra tingretten, men der tok hun feil. – Jeg er sjokkert, sier hun.

Full forvirring – tvangssalget av eiendommen var ikke stanset likevel

Tvangssalget av eiendommen til Vigdis Bollerud er ikke stanset likevel slik vi skrev om 16. februar. Det kom fram i dag etter at Eiendomsmegler Krogsveen hadde mottatt et bud på 4,5 mill. kroner pluss omkostninger. Nå krangler advokatene til partene om hvem som har skylden.
Annonse

Vigdis Bollerud var naturlig nok meget glad da hun fikk beskjed av eiendomsmegleren om at tvangssalget av eiendommen hennes var stilt i bero. Det skjedde etter en ny kjennelse i Buskerud Tingrett – Eiker – trodde hun og mange med henne. Nå er hun i sjokk etter at megleren bekrefter at det er kommet inn et bud og at tvangssalget fortsetter som planlagt.

Bolleruds advokat, Geir Jesinsky sendte før jul en begjæring med krav om at Bollerud skulle få overta ekssamboerens halvpart til skiftetakst etter husstandsfellesskapsloven § 3. Taksttidspunktet skulle være eiendommens verdi ved bruddet ved årsskiftet 2015 – 2016. Denne saken skal nå behandles i tingretten, men det er så langt ikke berammet noen forhandlinger.

Annonse

Eiendomsmegler Krogsveen svarte på denne kjennelsen med å trekke annonsene for salget på nettet og avlyste den varslede visningen helgen etterpå. Men nå viser det seg altså at Bollerud jublet for tidlig. Salget er ikke avlyst likevel.

Eiendomsmegler Rune Sirnes i Krogsveen skriver 13. februar:
Vi er blitt orientert av saksøkers prosessfullmektig om at de kommer til å søke om berostillelse av tvangssalget, inntil begjæringen om overtagelse av bolig til skiftetakst er behandlet av retten.

Vi vil derfor nå umiddelbart stanse annonseringen av Gamle Kongsbergvei 414, og visning førstkommende søndag blir selvsagt avlyst.

I dag mottok nemlig Bollerud en SMS fra megleren om at det var kommet inn et bud på 4,5 mill. kroner pluss omkostninger. Budet står til kl. 13.00 i morgen onsdag. Akkurat dette får advokat Geir Jesinsky til å reagere.

I en mail til eiendomsmegleren skriver han følgende:

«Denne tvangssalgsprosessen har nå blitt svært uryddig og ikke tilfredsstillende utført når planlagte visninger avlyses med grunnlag i at tvangssalget er stilt i bero, samt at annonsering har opphørt.

Det er også opplyst i bud du har sendt over til Bollerud m/fl.– at det er akseptfrist i morgen 22.2.23 kl. 13. Det minnes herved om krav til frist som er fastsatt i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-26 «Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker.

Det legges til grunn at retten i denne situasjonen uansett ikke vil gjøre et unntak fra dette.»

Ikke begjært salget stanset
Advokat Borgar Veiding skriver i en e-post til Eikernytt.no at saksøker – (red. adm. hans klient) ikke har begjært stansing av salget.

– På vegne av saksøker regner vi med at budet blir behandlet på vanlig måte til tross for Bolleruds iherdige forsøk på å sabotere tvangssalget – godt hjulpet av eikernytt.no, skriver advokat Veiding.

Det blir også bekreftet overfor Eikernytt.no av Buskerud Tingrett at de ikke har fått noen begjæring om å stanse salget, slik det er gitt inntrykk av.

Veiding mener Eikernytt.no har misforstått den siste kjennelsen og feilinformert, men det er det i tilfelle, flere som har gjort.

Han sier også at det er rettskraftig avgjort at eiendommen skal selges på tvangssalg og fra denne siden forholder vi oss til det. Prosessen går videre.

Sa de ville søke berostillelse
Det er ikke lett å vite hva som helt konkret har skjedd i denne saken og hos hvem og når misforståelsen er skjedd.

Rune Sirnes i Krogsveen forklarer det slik:
«Jeg forstår av din forrige reportasje om saken at du har fått tilsendt eposten (eller i hvert fall deler av denne) som jeg sendte til saksøkte Bollerud tidlig forrige uke.

I denne eposten skrev vi at saksøker ville søke tingretten om berostillelse av tvangssalget. I påvente av rettens behandling av søknad om berostillelse, og for å ta hensyn til Bollerud, fikk vi tillatelse til å stoppe annonseringen og avlyse visning som var planlagt og annonsert.

Av grunner som vi ikke har kjennskap til, så har ikke saksøkers advokat pr. i dag søkt tingretten om denne berostillelse. Dette betyr at tvangssalget formelt aldri har vært berostilt av Buskerud Tingrett.

Advokat Veiding er prosessfullmektig for saksøker, og har da en sentral rolle.»

Del:
Annonse