24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen fra Øvre Eiker tok for seg unges psykiske helse på Høyres landsmøte i dag.

Barn og unges psykiske helse er viktig for Adrian

Denne helgen gjennomfører Høyre sitt landsmøte på Gardermoen. Over 500 delegater er samlet til politisk verksted for å stake ut den politiske kursen for Høyre i den kommende landsmøteperioden. Blant disse delegatene er også ordførerkandidat i Øvre Eiker Høyre, Adrian Tollefsen.
Annonse

Så hvordan er det på landsmøte Adrian?

– Det er veldig gøy. Det er klart at Landsmøtet – som er det høyeste organet i partiet – både er ekstremt spennende og viktig. Denne helgen vil over 500 delegater bruke tid på gode politiske debatter og vedtak som skal ta Norge videre, forteller Tollefsen.

Annonse

Forsvar og helse
Denne helgen skal partiet Høyre ta stilling til flere viktige saker. Dagens regjering bruker bare 1,43 prosent av BNP på forsvar, og vi skal ikke lese langt i papirene som er publisert på hoyre.no før vi forstår at forsvarspartiet Høyre pusser sablene og går til kamp for en større satsning på Norges forsvar.

Også helse og omsorg står på dagsorden denne helgen. Blant annet vil Høyre legge bedre til rette for organisert eller egenorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet og utvide ungdomshelsestasjonens lavterskeltilbud, etablere flere helsetilbud og sette av egne helsestasjonstider for gutter.

Høyre ønsker også at kommunestyrene årlig behandler en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet måles. Høyre ønsker også en tydeligere oppgavefordeling mellom leger, sykepleiere og annet personell og en skikkelig styrking av fastlegeordningen.

Oppvekst
Også på oppvekstfeltet blir det debatt denne helgen. Av sakspapirene foreslås det å styrke laget rundt eleven og inkludere flere fagmiljøer, yrkesgrupper og kompetanser inn i, og rundt skolen.

– Høyre vil også styrke laget rundt rektor og avlaste rektor for administrative oppgaver slik at rektor kan være en synlig og pedagogisk leder. Det er heller ikke et Høyre-landsmøte uten at det kommer forslag om å likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre mangfold i tilbudet, sier Adrian.

– Så hva er det viktigste for deg denne helgen Adrian?

– I Øvre Eiker satser vi på psykisk helse. Blant annet har Høyre tatt initiativ til Kunstkilden og Ung Arena – begge tilbud for å forebygge psykisk helse og vi har sørget for at Øvre Eiker er en av de kommunene i landet med best dekning på skole- og kommunepsykologer. Derfor er det veldig viktig for meg å snakke om viktigheten av en god psykisk helsetjeneste for innbyggerne. Dette handler både om en fortsatt satsning på skolehelsetjenesten, men også en styrking av fastlegeordningen – og ikke minst en sterk satsning på forebygging.

– Ja dette med fastlegeordning, hva tror du kommer til å skje?

– Det gjenstår å se. Det er liten tvil om at ordningen slik den er organisert i Norge i dag ikke fungerer etter hensikten. Uavhengig av hva Høyre nasjonalt kommer til i dette spørsmålet så har Øvre Eiker Høyre vedtatt å gå til valg på å innføre et kommunalt tilleggstilskudd til fastlegene på opptil 60 prosent for de første 1.000 pasientene. Slik sett tar vi selv ansvar for å løse et problem som Støre-regjeringen ikke klarer å løse, ved at fastleger ønsker å jobbe i Øvre Eiker og får klinikkene sine til å fungere, sier han.

Tollefsen holdt innlegg fredag og det handlet nettopp om psykisk helse.

Dette innlegget kan du lese her (PDF)

Del:
Annonse