27. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gjennomgang av dagens funn på Sem utenfor Hokksund og litt om jobben i morgen.

Ungdommer på Sem-utgraving med Sommerskolen

11 ungdommer har onsdag og torsdag deltatt i utgravingene som foregår på Sem i Hokksund. Onsdagen var spesielt utfordrende med skikkelig drittvær og søle over alt uten at det gikk ut over innsatsen til hobby-arkeologene.
Annonse

Som kjent har arkeologer drevet med utgraving av et stort jorde på Sem like utenfor Hokksund siden begynnelsen av mai. Det var her den store hovedgården lå og det er i forbindelse med drenering av jordet at utgravingen nå skjer. For her er det mye som ligger skjult i bakken.

29. april i år var et stort antall personer med metallsøkere i gang med å søke gjennom området og det ble funnet en del viktige gjenstander i overflaten. Men nå er det hentet opp enda mer og på deler av utgravingen har de tatt seg ned gjennom matjorden og til tiden rundt år null. Altså for vel 2.000 år siden.

Annonse

Onsdag – torsdag og fredag denne uken får arkeologene som til daglig jobber på feltet, ekstra hjelp. 11 ungdommer som meldte seg på gjennom Sommerskolen, får ta del i utgravingen og vasking av de ulike funnene. Og funn blir gjort hele tiden. Blant annet mener arkeologene at de har funnet det som var en karpedam og her ligger det store tømmerstokker i bunnen som er veldig godt bevart på grunn av den leirholdige jorda.

Men ikke alle funnene er like store. Små glasskår, potterester og keramikk er det mye av på feltet.

Arkeolog Vilde Bjerkås sammen med Mikail Emir Bol når de leter gjennom jord etter mulige gjenstander.

Ungdommene har sammen med medlemmer av Eiker Historielag gått til oppgaven med stor iver og lyst og regn og søle dempet altså ikke på innsatsen. I dag og i morgen vil været være optimalt for søk og de gir seg ikke før i morgen ettermiddag. – Gøy og givende er ord som brukes om jobben fra ungdommens side.

Sommerskolen 2023 har en rekke tilbud og er allerede godt i gang. Denne uken har det vært ungdommer med hos Hokksund Pistolklubb, det har vært musikk-kurs og det har vært tur med MS Eikern for å nevne noe.

De kommende ukene blir det enda flere aktiviteter som ungdommen kan være med på som et alternativ til sommerferie. Alt er gratis og det er ansatt en rekke ungdommer som fungerer som ledere og veiledere for de yngre deltakerne.

Historielaget er representert ved (f.v.) Bent Ek, Reidun Bollerud og Reidar Andersen. De følger spent med på funnene.
Børre Andersen i historielaget forklarer for ungdommene hvorfor det er viktig å grave ut et slikt felt med tanke på historien vår.

Arkeolog Sølvi Fossøy (t.h.) fra Viken fylkeskommune og arkeolog Litizia Bonelli jobber i en grop hvor de fant store tømmerstokker godt bevart. De er ikke sikre på hvorfor stokkene ligger her hvor det angivelig skulle ha vært en karpedam.
Mikail og Vilde sjekker funnene som er gjort. Blant annet er det tysk keramikk som er brent med salt, noe som var en kostbar fremstillingsmåte.
Her vaskes alle funnene gjennom disse silene og dette er en våt og møysommelig jobb.
Del: