21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortingsrepresentant Even A. Røed fra Kongsberg om sommerferien.

Fellesferien – et resultat av arbeiderkampen

MENINGER: Denne uken startet fellesferien. Når Norge roer pulsen og senker skuldrene, kan det være greit å huske at retten til ferie ikke kom av seg selv. Den er et av mange viktige resultater fra kampen for bedre rettigheter for arbeidsfolk.
Annonse

I 1947 var Einar Gerhardsen statsminister og gjenoppbygget Norge etter krigsårene. Samtidig innførte Arbeiderpartiet ferieloven, som sikret tre ukers ferie for arbeidsfolk. Alle arbeidstakere har i dag rett til 25 virkedager ferie hvert år. Pulsen senker seg. Mange reiser på hytta, til utlandet eller besøker familien.

25 dager er minstekravet, du kan ikke pålegges å ta mindre ferie og arbeidsgiveren har en plikt til å se til at all denne ferietiden brukes opp. Er du senior og over 60 år, har du også rett på én ekstra ferieuke.

Annonse

Disse rettighetene kom ikke av seg selv, og veien til fem ukers betalt ferie har vært lang for arbeiderbevegelsen. Det kan du takke dem for.

For arbeiderne i fabrikkene på 1800-tallet var betalt ferie bare noe de kunne drømme om. Tre dagers sommerferie ble framforhandlet på slutten av 1890-tallet. Og de første som fikk en avtale om ferie i Norge, var typografene i Oslo.

Arbeiderbevegelsen kjempet for ferie til alle, og flere yrkesgrupper fulgte etter hvert etter typografene. Denne kampen fulgte den økende industrialiseringen i Norge: I 1915 ble en ukes ferie innført i trykkeriene, i bokbinderiene, i kjemigrafisk industri, og hos baker- og konditorfaget.

I 1916 ble retten til fire dagers ferie med lønn lovfestet. Statens tjenestemenn fikk lovfestet rett til to ukers ferie i 1918. Og i 1947 forhandlet LO-forbundet Handel og Kontor seg fram til tre ukers ferie for funksjonærer i private bedrifter med lenger fartstid enn 10 år.

I dag styrer Arbeiderpartiet igjen landet, og vi har sikret nye og viktige gjennomslag for vanlige arbeidsfolk i hele landet.

Vi innfører pensjon fra første krone. Det sikrer at alle arbeidstakere samler seg en rettferdig pensjon å leve av. Nå tjener du feriepenger på dagpengene. Det sikrer bedre økonomi og mer forutsigbarhet for permitterte og arbeidsledige. Vi har styrket det seriøse arbeidslivet. Det sikrer at flere folk får en hel, fast stilling, og at personer som blir innleid får styrkede rettigheter.

Når mange nå tar ferie, er det verdt å tenke over at retten til ferie er kjempet frem av de som før oss sto i kampen for bedre rettigheter for arbeidstakere. God ferie!

Even A. Røed
stortingsrepresentant fra Kongsberg
for Arbeiderpartiet.

Del:
Annonse