22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, mener vi må forberede oss på høyere ledighet utover i 2024.

Arbeidsledigheten øker i fylket – små endringer i Eiker og Drammen

I februar var 5.128 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. I Drammen og Eiker er det små endringer fra siste måned, men trenden er økende ledighet.
Annonse

I Drammen er det nå 1.424 helt ledige noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken Det er en økning på 12 den siste måneden og 211 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg er det 325 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det er 13 flere enn i januar.

I Øvre Eiker er det 209 helt ledige og det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Endringen fra siste måned er en økning på kun én helt ledig. Det er nå kun åtte flere ledige enn for ett år siden. Også i Øvre Eiker er det noen flere på tiltak, men med 93 personer her er det kun en økning på seks personer fra siste måned og 29 mot for ett år siden.

Annonse

Tallene for Buskerud
Blant arbeidssøkerne var 3.210 personer registrert som helt ledige i februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.966 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1 162 personer registrert som delvis ledige.


Sammenlignet med februar i fjor, er nå 507 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 19 prosent. Bruttoledigheten har økt med 643 personer (+19 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1.162 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 98 personer (+9 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Selv om arbeidsledigheten er stabil og etterspørselen etter arbeidskraft er høy, tror vi at ledigheten vil øke utover året. Det er også en økning på 37 prosent flere helt ledige permitterte i Buskerud sammenlignet med februar i fjor, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Nav registrerte 2.160 nye ledige stillinger i Buskerud i februar. Det er 215 (+11 %) flere stillinger enn på samme tid året før. 642 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 281 er innen butikk- og salgsarbeid og 161 er innen serviceyrker og annet arbeid.

Del:
Annonse