18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

STOLTE: Frimerkedirektør Halvor Fasting og Kongsberg-ordfører Line Spiten viser fram det nye frimerket. (Foto: Posten Bring)

Posten markerer 400-års jubileet i Kongsberg med egne frimerker

I 2024 feirer Kongsberg by 400 år. Posten er tradisjonen tro med på feiringen og lanserer egne jubileumsfrimerker.
Annonse

– Posten har hatt tradisjon for å utgi frimerker i forbindelse med byjubileer. Kongsberg, som historisk sett har vært én av landets viktigste byer er intet unntak, sier Postens frimerkedirektør Halvor Fasting.

Det var Christian IV som etablerte byen for 400 år siden på bakgrunn av sølvforekomstene i 1623. På et tidspunkt på 1700-tallet var Kongsberg landets nest største by – etter Bergen.

Annonse

I 1757 ble Bergseminaret, Norges første høyere utdanningsinstitusjon etablert i byen. Teknologi, kunnskap og industri har alltid stått sterkt i Kongsberg.

– Kongsberg har betydelige fagmiljøer innenfor høyteknologi og har opp gjennom historien skapt store verdier for Norge både nasjonalt og internasjonalt. Byen har vært svært viktig, kanskje spesielt under tiden vi var en del av unionen med Danmark.

Frimerket som nå lanseres er designet av Madeleine M. Karlstrøm og viser byens sentrum som er delt av Numedalslågen. Nodene på frimerket representerer innovasjon og teknologi, mens sølvfargen viser til historien som bergstad.

– Riksvåpenet er i sølv og er fra tiden da byen ble grunnlagt, opplyser Fasting.

FAKTA:
Utgivelsesdato: 28.02.2024
Nummer: NK 2115
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Verdi: Kr 23 (innland 20g)
Opplag: 1.514.300

Del:
Annonse