18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, legger mye av skylden for de nødvendige kuttene på regjeringspartiene og oppløsningen av Viken fylkeskommune. (Foto: Ilona Stelzl / Brakar – Roy Hansen)

Ordføreren reagerer på rutekuttforslag fra Brakar

- Disse rutekuttene er en trist sak. Spesielt når vi vet at den direkte årsaken til dette er at Viken er oppløst. Et Viken fylke hadde mer penger til kollektivtransport enn hva nye Buskerud vil ha, og det er ikke annet en dypt tragisk.
Annonse

Det sier ordfører Adrian Tollefsen i Øvre Eiker til Eikernytt.no. Han lister her opp konsekvensene som kuttforslaget vil få for innbyggerne i kommunen. Brakar er heleid av Buskerud Fylkeskommune og har blant annet ansvar for all skoletransport i hele fylket.

– For Øvre Eikers del er den aller største konsekvensen forbundet med tilbudsreduksjonen til Skotselv. Fra 12 avganger vinter og 10 sommer går vi til åtte daglige avganger vinter og bare fire om sommeren. Når det ikke går tog til Skotselv så er dette ganske så brutalt for Skotselv sine innbyggere og potensialet til å bo i Skotselv uten bil er nå nær null, sier han.

Annonse

– Utover Skotselv linje 116 kuttes det også vesentlig i linje 118 til Darbu sommerstid. Her mener jeg bussen isteden skulle være forlenget med noen hundre meter og gjort buss med korrespondanse på Darbu stasjon mulig for de som jobbet i næringsparken, sier ordføreren.

– Jeg har medfølelse med det nye fylkestinget i Buskerud for den jobben de har foran seg, men jeg er svært lei meg for at denne regjeringen lar Buskerud gjenoppstå og samtidig ikke lar det følge med penger til å drive fylket forsvarlig, sier Tollefsen.

Han mener det rett og slett er vanskelig selv for en ordfører å ikke bli partipolitisk i en sådan stund. For dette kan vi i særdeleshet skylde den nåværende SP, AP og SV-regjeringen for, godt hjulpet av sine kolleger i gamle Viken fylkesting.

Direkte konsekvenser for Øvre Eiker:

Linje 52 Drammen – Mjøndalen – Hokksund
Det foreslås at det kjøres kun Drammen – Mjøndalen, strekningen Mjøndalen – Hokksund kuttes.

Kuttet aksepteres ut fra at det foreligger alternativ kollektivtransport i form av tog, samt linje 101 som kjører i rush, kveld og helg.

Reduksjon i rutetilbud på øvrige ruter:

Linje 101: Drammen – Vikersund – Drammen – Hokksund
Det foretas moderate kutt. De busser som går kun Drammen – Hokksund går ikke på sommer (uendret), men tilbudet ivaretas av linje Drammen – Vikersund, via Hokksund Stasjon. Linje 100 Drammen – Vikersund eventuelt Hønefoss går på Lerberg – Eikerstua siden i Øvre Eiker og får beskjedne kutt. 

Linje 116: Hokksund – Skotselv
Kuttes betydelig, men beholder fortsatt et visst tilbud både sommer og vinter. Det bemerkes at det på denne strekningen ikke finnes togalternativer og at reduksjonen derfor rammer hardt.

Linje 117 Hokksund – Ormåsen
Her oppgis 34 avganger, mens det ifølge Brakars rutetabell skulle være 36. Det kuttes lite, kun én buss på sommerstid.

Linje 118 Hokksund – Vestfossen – Darbu
Det kuttes betydelig, og det settes ikke opp sommerrute. Linjen har lite passasjerer. Det kunne bedres hvis linjen fortsatte fra Åleveien på Fiskum opp til Fiskum Næringspark før den returnerer. Næringsparken er i god utvikling og da linje 118 korresponderer med toget på Darbu stasjon, vil dette kunne gi arbeidspendlere et godt kollektivtilbud. Det ville da vært fornuftig å opprettholde noen avganger i rushtid på sommer, eventuelt kun på strekningen Darbu stasjon – Næringsparken.

Linje 119 Hokksund – Sundet
Holdes uendret

Linje 125 Hokksund – Harakollen
Her oppgis 24 avganger, mens det ifølge Brakars rutetabell skulle være 22. Her foreslås totalt kutt på sommer (-10), ut fra tabellen er det usikkert om det er nå foreligger tilbud på sommer. (står 0 , samtidig kuttes 10)

– Endringene for Øvre Eiker er, som for resten av fylket, ikke ønskelige. Det er et mål å øke kollektivtilbudet, ikke redusere det. De økonomiske rammer gjør imidlertid drastiske grep nødvendige, sier ordfører Adrian Tollefsen.

Del:
Annonse