18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

1,6 millioner til trafikksikkerhetstiltak i hele Buskerud høres ikke veldig «spenstig» ut. (Illustrasjon: Morten Brakestad)

Får 140.000 til trafikktellere i Øvre Eiker fra fylket

Buskerud fylkeskommune har fordelt 1,6 millioner kroner i tilskudd til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene. Øvre Eiker kommune har søkt og fått 140.000 kroner trafikk-tavler og tellere.
Annonse

Kommunene er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Buskerud fylkeskommune deler ut prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhet for prosjekter som kommunene selv er pådrivere for, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Her ser du hvilke kommuner og prosjekter som har fått tildelt prosjektmidler.

Annonse

KOMMUNESØKNADSUM
FLESBERG KOMMUNEFysiske tiltak: Tilrettelegging av krysningspunkt140 000,-
FLÅ KOMMUNEStrategiske tiltak: Trafikksikkerhetsplan og regodkjenning Trafikksikker kommune62 000,-
HOL KOMMUNEFysiske tiltak: Belysning, tilrettelegging og skilt m.m.129 000,-
KONGSBERG KOMMUNEFysiske tiltak: Forsterket belysning på skolevei140 000,-
KRØDSHERAD KOMMUNESkoleveitiltak: Hjertesone og trafikklubb140 000,-
LIER KOMMUNESkoleveitiltak: Hjertesone140 000,-
MODUM KOMMUNESkoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei – barnetråkk140 000,-
NESBYEN KOMMUNESkoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei – barnetråkk140 000,-
NORE OG UVDAL KOMMUNEFysiske tiltak: Kartlegging og utskiftning av gatebelysning140 000,-
RINGERIKE KOMMUNESkoleveitiltak: Hjertesone140 000,-
ØVRE EIKER KOMMUNEFysiske tiltak: Trafikktavler/trafikktellere140 000,-
ÅL KOMMUNEFysiske tiltak: Regulering av gang- og sykkelvei140 000,-

– Vi har et bredt søkelys på trafikksikkerhet i fylkeskommunen, og det er gledelig at så mange kommuner har søkt om tilskudd til strategiske trafikksikkerhetstiltak i 2024. Søknadene viser at kommunene arbeider strategisk og kunnskapsbasert med trafikksikkerhet, med søkelys på både holdningsskapende og fysiske tiltak, sier Gro Solberg, fylkesdirektør for samferdsel.

Drammen kommune med sine vel 100.000 innbyggere er ikke på listen over de som har fått penger. Øvre Eiker fikk altså 140.000 kroner.

Del:
Annonse