23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gravmyrt er en plante som sprer seg raskt og som gjerne tar over for andre arter. (Foto: Gunnar Bjar)

Hageavfall skal ikke dumpes i naturen – lever på mottak

Selv om Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) nå vil slutte med å hente hageavfall gratis hjemme hos folk, er det ikke fritt fram å kaste dette i nærmeste skråning eller bekkefar. Statsforvalteren i Oslo og Viken er klar på at dette er ulovlig. Avfallet skal til gjenvinningsstasjon.
Annonse

RfD har som kjent innført en ordning der vi kan betale 300 kroner for å få hentet hageavfallet vårt hjemme. Men mange vil nok finne egne løsninger på dette i stedet for å betale og noen lar seg nok friste å dumpe avfallet i nærmeste skråning i stedet for å kjøre det til eksempelvis Mile. Men det er altså ikke greit.

Ved å levere hageavfall på mottak unngår du at planter fra din hage sprer seg i naturen og truer vårt biologiske mangfold, melder Statsforvalteren på sine nettsider.

Annonse

Når du rydder hagen din, ender du sannsynlig opp med en del hageavfall du vil bli kvitt. Mange vet ikke helt hvor de skal gjøre av slikt avfall, men svaret er egentlig ganske enkelt – avfallet skal levers på avfallsmottak. Å legge igjen hageavfall i naturen anses som forsøpling og er forbudt etter forurensningsloven. Avfallet kan føre til forurensing, og det kan spre fremmede uønskede arter.

Truer mangfoldet
Fremmede hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold. De kan være svært konkurransedyktige, etablere seg over store arealer og konkurrere ut sjeldne og truede arter. Hageavfall som kastes i naturen er en av de viktigste årsakene til spredning, og for enkelte arter kan fragmenter på størrelse med en fingernegl gi opphav til nye planter. Mange av artene tåler også kompostering, og kan raskt spre seg videre fra komposthaugen.

Lever på hageavfallsmottak
Den sikreste måten for å hindre at hageplanter spres i naturen er å levere avfallet til avfallsmottakene i kommunen. Du finner informasjon om dette på kommunens hjemmeside, eller hos det lokale renovasjonsselskapet. I Drammensregionen er det gratis å levere hageavfall til mottaket.

De mest skadelige fremmede artene må puttes i sekker og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottak. Bare slik kan vi være sikker på at artene ikke spres. Dette gjelder spesielt for følgende arter: Kjempespringfrø, parkslirekne, kjempebjørnekjeks, hagelupin og russesvalerot.

Del:
Annonse