23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statskog vil sikre rekrutteringen til elgjakta ved rimelige jaktkort og egne områder for ungdomsjakt.

Statskog skal friste ungdom med rimelig elgjakt

Ungdommen får egne attraktive jaktfelt og billige jaktkort fra Statskog under elgjakta for å styrke rekrutteringen. For første gang var gjennomsnittsalderen på jegerne i fjor over 50 år.
Annonse

Statskog utlyser nå populære tilbud om elgjakt til rimelige priser. Det er svært stor rift om jaktmulighetene, særlig i Sør-Norge, og en slags lottotrekning avgjør til slutt hvem som sikrer seg jakta.

Den tradisjonsrike elgjakta i Norge teller hele 57.000 jegere. Men alderen setter stadig sterkere preg på elgjegerkorpset. Nå er for første gang over halvparten av elgjegerne over 50 år.

Annonse

– Elgjakt gir fantastisk mat, helsebringende naturopplevelser og har en viktig sosial funksjon. Om vi ønsker å ha denne aktiviteten og kulturen også i framtida, må vi ta grep, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Jaktfelt forbeholdt ungdom
Statskog åpner for søknad til sine elgjaktfelt fra 1. april. Statsforetaket lokker spesielt yngre krefter gjennom å holde av flere attraktive terreng til ungdommer en rekke steder i Norge. Ungdomsstatus varer her helt fram til året du fyller 30 år.

– Vi sikrer dem tilgang til god jakt, samtidig som rene ungdomslag kan være ekstra attraktivt og inspirerende å være med på. Dessuten ufarliggjør vi det ved å knytte en erfaren jeger til de enkelte ungdomslagene, forteller Breisjøberget.

Halv pris på jaktkort
I tillegg til lagsjakt, tilbyr Statskog jaktkort på elg. Disse tilbudene kommer gjerne noe lenger ut i jaktsesongen.

Også her vil ungdommen nå få spesialbehandling når Statskog tilbyr halv pris på ungdomskort. I realiteten vil mange da kunne være med på elgjakt for godt under hundrelappen.

– For en del virker det som om pris har veldig liten betydning. For de yngre tror vi imidlertid at halv pris vil være ekstra kjærkomment, sier Breisjøberget.

Her får ungdommen jakte alene
På følgende steder finner du særskilte ungdomsfelt:

StedKommune
TromsBoatkajohka-JoselvaNordreisa
HelligskogenStorfjord
HøgskarhusMålselv
NordlandGjerdalSørfold
BeiardalBeiarn
TvildalHattfjelldal
VirvassdalenRana
Midt-NorgeFlensmarkaRøros
SolumNamsos
HøybyMalvik
Sør-NorgeHemberget i GravbergetVåler
FredriksetermarkaNord-Fron

Utvikling blant elgjegerne
Antall elgjegere i sesongen 2022 – 2023 i Norge er 57.300. Over 90 prosent av disse er menn.

I 2007 – 2008 var 43 prosent av elgjegere over 50 år. Fem år senere var tallet steget til 45 prosent. I sesongen 2022 – 2023 er 51 prosent av elgjegerne over 50 år.

Blant landets fylker i sesongen 2022 – 2023 rager Trøndelag øverst med 11.000 elgjegere, tett fulgt av Viken (10.200) og Innlandet (9.700). Nederst ligger Oslo (1.500), Vestland (1.300) og Rogaland (1.100).

Foreløpige tall viser at 26.007 elg ble felt i siste jaktsesong. Det ble felt flest i Innlandet (7.427), Trøndelag (5.627) og Nordland (4.192). Antall felte elg har sunket over flere år og har ikke vært lavere siden 1988.

Tallene er hentet fra www.ssb.no

Fakta:
Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog skal sikre bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer og legger til rette for jakt, fiske og friluftstilbud for allmennheten.

Del:
Annonse