23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dammen Eiendom as som eier dette industribygget på Loesmoen er tatt under konkursbehandling. (Foto: Google)

Begjærte seg konkurs etter flere år med dårlige resultater

Styret i Dammen Eiendom AS i Industriveien på Loesmoen i Hokksund, begjærte selskapet konkurs og saken ble behandlet i Buskerud Tingrett – Eiker den 14. mars.
Annonse

Det fremgår av begjæringen til tingretten at selskapet har en samlet gjeld på 13,7 mill. kroner. Aktiva i selskapet består i hovedsak av næringseiendommen i Industriveien 4 hvor Kongsberg Tynnplate holder til. Verdien på denne eiendommen er anslått til 6.437.000 kroner.

Eiendomsselskapet er i virksomhet, men har ingen ansatte.

Annonse

Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet ikke er likvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62.

Retten har oppnevnt advokat Fredrik Neumann fra Kongsberg som bobestyrer. Fristen for å melde inn krav til boet er 18. april. Den første skiftesamlingen er berammet til 16. april i tingrettens lokaler i Hokksund.

Her er styreleder og daglig leder, Jon Gulliksen, forpliktet til å møte for å redegjøre for situasjonen og de krav som ligger i selskapet.

Dammen Eiendom as inngår i et konsern bestående av totalt fem selskap. Jon Gulliksen er enten medeier eller eneeier i samtlige av dem.

Del:
Annonse