23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Her blir den skadde mannen tatt hånd om av ambulansepersonell etter det grove ranet i Vestre Brugate i Hokksund 15. mai i 2021.

Dømt til samfunnsstraff etter vold og trusler i Hokksund

To menn av utenlandsk opprinnelse er dømt til samfunnsstraff samt erstatning på til sammen 123.650 kroner til offeret etter at de tok seg inn i leiligheten hans i Vestre Brugate i Hokksund i mai 2021. Nok en gang får politiet kritikk for å la saken ligge for lenge.
Annonse

Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud tok ut tiltale mot de to mennene i 20-årene. Begge, som er av utenlandsk opprinnelse, er uten inntekt og arbeid og bor i Drammen.

De var tiltalt for grovt ran av en mann i Vestre Brugate i Hokksund 15. mai i 2021. De to nå dømte mennene skulle angivelig tilbakebetale gjeld til mannen i Hokksund, men presset seg inn i leiligheten utstyrt med finlandshetter og kniv.

Annonse

De la Hokksund-mannen på gulvet og bandt ham på hender og føtter og han ble slått og sparket gjentatte ganger og han ble drapstuet med en kniv de holdt mot halsen hans. De fikk med seg 5.000 kroner i kontanter og to replikavåpen og en mindre mengde hasj før de stakk fra stedet.

Saken var oppe til behandling i Buskerud Tingrett – Eiker i slutten av februar og de to tiltalte erkjente seg skyldige etter tiltalen.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og syv måneder for den ene og ett år og fem måneder for den andre. Det var også en tredjeperson med på dette ranet, men han er ikke tiltalt da det er usikkert om han er tilregnelig, heter det i dommen.

Etter det brutale overfallet inne i leiligheten, greide fornærmede å komme seg løs fra ledningene han var bundet med, krabbet over til naboens balkong og varslet naboen som igjen varslet politiet.

Det var et stort oppbud med politi i Hokksund denne kvelden, men fornærmede var ikke verre skadet enn at han kunne gå ut til den ventende ambulansen. Han ble behandlet for noen risp han hadde fått med kniven gjerningsmennene hadde med seg.

Lang saksbehandlingstid
Det har gått lang tid fra ranet skjedde til saken kom opp for domstolen og dette får nå stor betydning for straffeutmålingen.

Retten skriver følgen de i dommen:
«I formildende retning kommer videre saksbehandlingstiden. Det straffbare forholdet fant sted 15. mai 2021. Tiltale ble tatt ut 2. desember 2022, og saken ble oversendt til retten 11. oktober 2023. Hovedforhandling ble berammet fra 26. februar til 1. mars 2024. Det er opplyst at det har vært en ren liggetid på om lag ett år og seks måneder.»

En så lang liggetid er en krenkelse av Grunnloven og Den Europeiske menneskerettighets Konvensjon. Dette gir derfor en betydelig straffereduksjon som altså endte i samfunnsstraff på 285 timer med en gjennomføringstid på ett år for den ene dømte og 329 timer for den andre.

I tillegg må de betale til sammen 123.650 kroner i oppreising erstatning for stjålne og ødelagte gjenstander i leiligheten. På grunn av at begge de dømte er uten arbeid og inntekt ble det ikke idømt saksomkostninger.


Del:
Annonse