25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen har klare forventninger til den nye politistasjonen på Sundmoen og vil ha tilbake «lensmannen» som sjef.

Vil ha tilbake «lensmannen» på den nye politistasjonen i Hokksund

Ordfører Adrian Tollefsen vil ha tilbake den gamle «lensmannen» når politiet tar i bruk den nye politistasjonen på Sundmoen i Hokksund. Han forventer også at det blir et eget passkontor her. Nå har ordføreren sendt brev til politiets ledelse med egen ønskeliste.
Annonse

I dag mandag har det gått et brev fra kommunen til Sør-Øst politidistrikt med kopi til politisjefen i Drammen, Øyvind Aas. Her ber Tollefsen blant annet om at det må opprettes et eget passkontor og begrunner dette med stor vekst i kommunen og Hokksund som et geografisk midtpunkt i nedre del av Buskerud.

– Stasjonen vil være godt egnet for passkontor både geografisk og størrelsesmessig. Øvre Eiker kommune skal alene legge til rette for noe over 2.000 husstander og derigjennom mellom 6.000 – 8.000 innbyggere. Det ville derfor både for kommunen, men også i et regionalt perspektiv være svært fornuftig å tilrettelegge for en slik tjeneste for publikum, skriver han.

Annonse

Vil ha «lensmannen» tilbake
– For Øvre Eiker kommune er stedlig ledelse et særdeles viktig punkt. Vi er kjent med at politiet er organisert slik at det vil være tjenester ved Hokksund Politistasjon som er organisert under ulike ledere. Det ville tjene lokalsamfunnet, kommunen og innbyggeren om politimesteren utnevnte en stedlig leder ved Hokksund Politistasjon, som kunne møte regelmessig i politirådet, som kunne ha det samlede ansvaret for polititjenesten i Øvre Eiker og som kunne være felles kontaktpunkt for øvrige myndigheter og berørte, heter det i brevet.

Tollefsen frykter at en fragmentert ledelse uten en overordnet leder vil føre til uklare ansvarsforhold og misforståelser. Han viser også til de senere år med reformer innen domstolene og hos Statsforvalteren og sier det er hans klare oppfatning at diss etatene i dag oppfattes som på større avstand og mindre relevante enn tidligere.

Det skal være et politirådsmøte 4. september. Her forventer ordføreren å få svar på disse for kommunen viktig spørsmål og en avklaring hvordan organiseringen av den nye politistasjonen blir.

Du kan lese hele brevet til Sør-Øst politidistrikt HER

Ordfører Adrian Tollefsen med klare forventninger til politiets ledelse, her representert ved (f.v.) Øyving Aas, visepolitimester Kathrine Stein og politimester Ole Bredrup Sæverud. (Foto: Kjetil Kivle)
Del:
Annonse