19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Daglig leder i ØEKE, Laila Gustavsen, sier de er i rute - både med bygging og økonomi. (Arkivbilde)

«Krympet barneskole» stor nok i lang tid

En av våre observante lesere har registrert at den nye Hokksund Barneskole er mindre enn de første tegningene som ble presentert og at flere klasserom er fjernet. Nå forsikrer daglig leder, Laila Gustavsen, i Øvre Eiker kommunale eiendom (ØEKE), at skolen er mer enn stor nok.
Annonse

– Det er riktig at skolen er redusert med ca. 500 kvadratmeter sett i forhold til de første tegningene, men det har ikke gått ut over dimensjoneringen av klasserommene og plassen til de 700 elevene som bestillingen vår lyder på, sier Laila Gustavsen.

Hun forklarer at de etter de første tegningene med alle ønskene på bordet, satte seg ned for å «kna hele prosjektet» for å finne de beste løsningene til en så lav pris som mulig. Og de kuttet 27 mill. kroner i kostnader på denne måten uten at det gikk ut over funksjonene på den nye skolen.

Annonse

– Skolen og klasserommene er større enn kravene i opplæringsloven og vi har fire store klasserom til hvert klassetrinn. Det gir plass til langt flere enn 700 elever, men vi ønsker jo ikke en så fullpakket skole. Prognosene for skolestart 2025 er 560 elever slik at vi har mye å gå på av plass, sier hun.

Grunnen til at de kunne krympe arealene og derved spare penger, er ifølge Gustavsen en omfattende sambruk av garderober, toaletter og fellesarealer.

Ifølge Gustavsen går byggingen etter planen rent tidsmessig og at de holder kostnadene på avtalt nivå.

– Det er ikke aktuelt for meg å komme med en budsjettsprekk her, sier hun til Eikernytt.no.

Mens byggingen av ny skole pågår for fullt og skal være ferdig til skolestart neste år, starter nå arbeidet med Lyngveien. Den skal gjøres mer trafikksikker for elevene som kommer med buss eller blir kjørt og det skal bygges gang- og sykkelveier.

Dette er tiltak som kommer til å berøre en rekke grunneiere på begge sider av Lyngveien i tillegg til ved krysset til Loesmoveien. Saken var oppe til egengodkjenning i kommunestyret sist uke og det var ikke noen merknader til saken der. Det er heller ikke kommet innsigelser fra offentlige myndigheter.

Derimot er det flere av de berørte som er langt fra fornøyde med løsningene og har kommet med en rekke innsigelser på både trafikk og avståelse av grunn.

Del:
Annonse