16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det kan bli skikkelig vått i ettermiddag for så å lette opp lørdag, men søndag er det ventet store nedbørsmengder over Østlandet og det er sendt ut farevarsel på oransje nivå. (Foto: Meteorologisk Institutt)

Store mengder regn – varsler om flom- og jordskredfare søndag

Det er meldt store mengder regn denne helgen og for søndag og mandag har Varsom.no sendt ut varsel på oransje nivå for flomfare. Regn- og jordskredfaren er på gult nivå. I Hokksund melder Yr.no om nærmere 40 mm regn i løpet av søndagen, men det kan stedvis komme opp mot 70 mm.
Annonse

Det er allerede høy vannføring i mange vassdrag på grunn av regn denne uken. Søndag ventes mye regn, 60-70 mm eller mer i de mest utsatte områdene. Det vil føre til raskt økende vannføring i små og mellomstore elver, og i områdene som får mest nedbør er det fare for flom på oransje nivå.

Det kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Vannføringen vil gradvis øke også i større vassdrag, men det er usikkert om det vil komme opp på nivå for flom.

Annonse

Faren øker søndag morgen 3. oktober og vil kunne gi omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan også føre til stengte veier og bruer.

Rådene er som følger
Hold deg oppdatert om situasjonen på varsom.no og værradar. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Varsel på oransje nivå – altså 3 gir omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader, heter det fra Varsom.no.

Del:
Annonse