21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte ordfører Knut Kvale og Skotselv i dag for å se på «Bibelskolen» hvor kommunen ønsker å etablere en ny barnehage.

Optimisme i Skotselv for ny barnehage etter statsrådsbesøk

Det råder stor optimisme både i Skotselv og blant kommuneadministrasjonen etter at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte «Bibelskolen» i kveld. Han har nå hentet inn saken om etablering av barnehage til departementet.
Annonse

Som det ble kjent tidligere i sommer, var både ordfører Knut Kvale og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen på krigsstien etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ville nekte Øvre Eiker å etablere en ny barnehage i den såkalte «Bibelskolen» i Skotselv.

Saken ble påklaget og Statsforvalteren i Innlandet ble oppnevnt som setteforvalter for denne saken. Men i kveld kom kommunalministeren med en gladnyhet for både innbyggere og kommune. Saken var nå hentet inn til departementet for å få fortgang i behandlingen.

Annonse

En rekke representanter fra barnehage, grendeutvalg og FAU på Skotselv skole var samlet utenfor «bibelskolen» sammen med flere representanter for politiske partier. De ventet spent på hva statsråden hadde å komme med.

Sigbjørn Gjelsvik tok hilserunden til alle som var møtt opp – både politikkere, representanter fra FAU, grendeutvalget og skolen.

Etter et møte med ordfører Knut Kvale og administrasjonen inne i bygget, kom statsrådet med gladnyheten der han i relativt klare ordelag imøtegikk argumentene som Statsforvalteren hadde lagt til grunn for sitt avslag.

Hårreisende argumentasjon
– Per Olaf Lundteigen har engasjert seg sterkt i denne saken og gått gjennom argumentasjonen og lovgrunnlaget som Statsforvalteren har brukt. Han kaller det hele «hårreisende argumentasjon».

Han ville vite om denne og andre lignende saker fikk konsekvenser for Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet møtte opp, mens resten av partiene glimret med sitt fravær. Det er tross alt valgkamp.

– Hadde dette vært i forsvaret hadde noen kommet og røsket stripene fra skulderen hennes, sa han og la til at det burde komme et brev fra ministeren som fortalte hvor landet lå.

Uttrykker seg feil
– Statsforvalteren uttrykker seg feil eller noe upresist når det gjelder regjeringens politikk. De har på ingen måte fått beskjed å være tverre. Tvert imot er det viktig at Statsforvalteren å gå i dialog og se på lokale forhold og se hvordan reglene kan tilpasses, sa Sigbjørn Gjelsvik.

Han understreket at Statsforvalteren må sjekke lokale forhold og vektlegge hva lokaldemokratiet ønsker i slike saker. Han mente kommunen og berørte parter har jobbet godt sammen og funnet en god løsning.

Knut Kvale orienterte for dagens samtaler sammen med Sigbjørn Gjelsvik inne i lokalene de de vil etablere en ny barnehage.

– Saken må behandles grundig, men raskt. Derfor har Innlandet nå fått beskjed om å sende over alle sakens papirer slik at vi kan gå gjennom dem. Vi skal ikke bruke mer tid enn nødvendig, sa han.

Kommunen med Knut Kvale i spissen ønsker å starte tilpassing og oppussing av lokalene så raskt som mulig. Men daglig leder i det kommunale eiendomsselskapet, Laila Gustavsen, sier til Eikernytt.no at de må vente til den formelle godkjenningen er i orden. Hun tar ikke sjansen på å inngå en avtale om kjøp før alt er klart. I verste fall kunne kommunen sitte igjen med en regning på over 25 mill. kroner uten å få brukt bygget.

Det var stor interesse foran dette besøket og stemningen ble etter hvert svært så bra.

Fornøyde innbyggere
Det var ikke bare ordfører og kommuneadministrasjon som smilte bredt etter kveldens møte. Også de berørte fra barnehagen og grendeutvalget var langt mer optimistiske enn før møtet. Også de tolket signalene fra ministeren som at dette lot seg løse på en rimelig god måte.

Ordfører Knut Kvale var spesielt godt fornøyd over at ministeren tok turen til Skotselv i motsetning til Statsforvalteren som han sa ikke hadde tatt seg umaken om å komme på befaring.

– Det er forstemmende – de må se på lokale forhold. Jeg ble skikkelig forbannet, sa Kvale, som nå han trua på at det hele ordner seg for de 61ungene som sokner til Solbakken barnehage.

Sigbjørn benyttet anledningen til å snakke med sine lokale partivenner, Tonje Adelsten og Brit-Tove Krekling og Høyres Adrian Tollefsen.
Del:
Annonse