21. mai 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er rimelig stabile forhold på arbeidsmarkedet, men med en nedadgående trend for helt ledige. (Illustrasjon)

Marginal økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken siste uke

Tirsdag 18. januar er 6.573 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Drammen og Øvre Eiker gikk litt ned den siste uken. Antall arbeidssøkere går opp mens helt ledige går ned.
Annonse

I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 3 prosent, mens den i hele landet er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Bruttoledigheten er på 7.826 personer, eller 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg er 2.891 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 10.717 personer, eller 4,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.

Annonse

Statistikken viser at 1.272 (19 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 963 (33 prosent) av de delvis ledige.

– Vi ser fortsatt en svak økning i antallet arbeidssøkere. Antall helt ledige har gått ned, mens antallet delvis ledige har gått noe opp. Det er vanlig at ledigheten stiger noe i januar hvert år, og det er derfor ikke grunn til å tro at den svake veksten vi ser nå er relatert til smitteverntiltakene, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 3,5 prosent. Den laveste andelen helt ledige har vi i Ål, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de under 30 år er det nå 1.445 helt ledige, og det er nær uendret fra forrige uke.

Del: