1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hans Bernhard Sollie delte ut Lions Hederspris til Tone Nordli under «Allsang på Sanden» torsdag kveld.

Tone Nordli hedret med Lions Hederspris på Allsang på Sanden

Det var en litt rørt og veldig brydd Tone Nordli som torsdag kveld ble tildelt Lions Hederspris under «Allsang på Sanden» torsdag kveld. – Dette er en pris jeg deler med mange andre, sa hun.
Annonse

De som kjenner Tone vet at hun hater å bli tatt bilde av og få fokus på egen person. Begge delene måtte hun finne seg i torsdag kveld da Hans Bernhard Sollie i Lions trakk henne opp på scenen for å gi henne klubbens hederspris.

Denne skulle egentlig vært delt ut under Hokksund By- og Laksefestival, men som kjent ble den avlyst i år på grunn av flomsituasjonen. Derfor ble det bestemt at «Allsang på Sanden» var en god anledning til å gjøre dette på.

Annonse

– Jeg må dele denne prisen med alle som stiller opp både i Eiker Kvikk og med by- og laksefestivalen, sa Tone etter tildelingen.

Men dette er en personlig pris bestående av 10.000 kroner og et diplom som bør få plass på veggen hjemme i stua. For dette er en pris som henger høyt og som det krever en stor innsats for å kunne få.

Her er Lions begrunnelse for tildelingen:
Tones engasjement for frivilligheten og idretten startet tidlig på 2000-tallet da hun ble med å bygge opp en All-idrettsgruppe styrt fra Hokksund, Eiker Kvikk og Hokksund Turnforening. I 2006 ble hun med i styret i IF Eiker Kvikk og fra 2008 gikk hun inn som leder av klubben – et verv hun fortsatt innehar.

Tone er kjent for å skape samhold og inkludering, noe som vises ved et godt samhold i foreninger hun er med i.

Under Tones ledelse har det skjedd store forandringer i Eiker Kvikk – klubbhuset ble utvidet og det blei inngått leieavtale med kommunen om bruk av dette til barnehage. Klubben har deretter bygget nytt garderobeanlegg og klubbhus, det er bygget to kunstgressbaner for fotball og det er etablert ny sykkelgruppe i klubben.

Medlemsmassen er økt fra ca. 200 til vel 600 i perioden – og økonomien er under meget god kontroll.

I 2022 kunne klubben motta Inkluderings- og tilgjengelighetsprisen fra kommunen, hvor bakgrunnen antas å være Sommer Kvikk arrangementet for barn og unge i sommerferien som ble startet av Eiker Kvikk, men som senere har blitt fordelt på flere steder i bygda med flere lag involvert. Kubbens fokus på universell utforming av anleggene ligger nok også bak.

Hokksund By- og laksefestival 59 grader nord – har Tone også mye ære for at eksisterer. Hun startet som leder for Blått lag fra Røren med en gedigen suksess og et stort engasjement som gjorde at bydelen i flere år var fullstendig dominerende.

Tone blei for ca. 10 år siden trukket inn i styret for festivalen for å hjelpe til for at engasjementet i de andre bydelene skulle opprettholdes slik at festivalen kunne fortsette, noe den har lykkes med.

Uten betydning er hun arvelig belastet da faren Olav K. Nordli var leder i Eiker Kvikk i en årrekke og var klubbens første æresmedlem. Olav døde for øvrig alt for tidlig, da Tone bare var 12 år.

Del: