1. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Antall konkurser innen bygg og anlegg øker og dette får store ringvirkninger for andre bransjer. (Illustrasjon)

Kraftig konkursøkning innen bygg og anlegg

Nok en gang er bygg og anlegg den største driveren til at antallet konkursene øker. Samtidig ser vi tendenser til at langvarig slitasje begynner å sette spor blant prosesstunge industri- og produksjonsbedrifter. Det gir ringvirkninger i andre bransjer.
Annonse

329 norske selskaper gikk konkurs i september, en økning på 10 prosent sammenlignet med fjorårets 298 konkurs. Denne økningen er noe mindre enn hva vi har sett i årets første måneder, men det er likevel ingen tegn på at konkurskurven er i ferd med å flate ut.

Totalt gikk 813 selskaper konkurs i tredje kvartal, noe som gir en økning på 18 prosent sammenlignet med 690 konkurser i fjor. Kvartalets konkurstopp kom i august, men vi har sett en fortsatt trend med en stabil økning i antall konkurser gjennom hele tredje kvartal.

Annonse

– Nok en gang må vi bare bekrefte at den forventede utviklingen fortsetter, og at stadig flere selskaper går konkurs. Tallene for tredje kvartal viser at vi ligger på et høyere nivå enn de tre foregående årene, men noe lavere enn i 2019. Det blir interessant å se hvordan årets tre siste måneder vil utfolde seg, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Det store konkurslokomotivet
Lite overraskende er det de tradisjonelle konkursbransjene som er de største pådriverne for konkursøkningen. Tallene for kvartalet viser tydelig at det fremdeles er mange virksomheter som sliter i bransjer som detaljhandel og servering.

Innen detaljhandelen ble det registrert 104 konkurser i tredje kvartal, en økning på 25,3 prosent fra fjorårets 80 konkurser. Innen serveringsvirksomhet gikk 98 selskaper konkurs, en økning på 22,5 prosent sammenlignet med 83 konkurser i samme periode i fjor.

– Bygg og anlegg er likevel det store kokurslokomotivet. Det er i dette markedet vi ser flest konkurser, og den største økningen, og da særlig når det kommer til kategorien oppføring av bygninger, fastslår Fjærestad.

204 selskaper innen bygg og anlegg gikk konkurs i løpet av årets tredje kvartal, en økning på 25,2 prosent fra fjorårets 163 konkurser. I kategorien «Oppføring av bygninger» er tallene enda styggere:

124 konkurser, mot fjorårets 84, gir en økning på hele 47,6 prosent i tredje kvartal.

Påvirkes av mer forsiktige forbrukere
– Felles for detaljhandel, servering og bygg og anlegg er at dette er bransjer som er sterkt forbrukeravhengig. Nå er det dyrtid, og det merkes at forbrukerne har det tøffere. Når vi blir mer forsiktig med hvordan vi bruker pengene våre, påvirker det særlig bransjer som disse, og i enkelte markeder ser vi nå at det nærmest er full stans, kommenterer Fjærestad, og legger til:

– Basert på konjunkturer, det aktuelle nyhetsbildet og signaler fra markedet er det heller ingen tegn på at utviklingen vi ser nå vil endre seg med det første.

Fundamentet slår sprekker i industriproduksjonen
Selv om det i stor grad er bygg og anlegg som driver konkursøkningen, vil Fjærestad også rette fokus mot et segment som for mange har gått litt under radaren.

– Vi skal være obs på utviklingen for prosesstunge bedrifter innen industriproduksjon, samt transportbransjen. Her ser vi også en markant økning i konkurser sammenlignet med fjoråret, og dette er nok knyttet til økte kostnader på råvarer, elektrisitet og logistikk, som har ført til slitasje over tid. I tillegg påvirkes nok mange av disse bedriftene av utviklingen innen bygg og anlegg, påpeker han.

Del:
Annonse